/ 2 نظر / 93 بازدید
دکتر صالحی

روستای زیبایی اما چرا در مسیر جاده است استراحتگاه وتفرجگاه نداره باید از این جاده استفاده کرد مسئولین وشورای روستا فعال نداره

خواهش ميكنم از بزرگان ابراهيم اباد بنويس وخانه هاي قديمي عكس بگير